Licht is: Elektromagnetische straling met een zodanige frequentie dat die waarneembaar is met het menselijk oog

Maar het is zoveel meer. Het is onze gezondheid, waarneming, kleuren pallet, gevoel van veiligheid en welbehagen, het laat groeien en bloeien, geeft diepte, en een ritme van dag en nacht. Licht geeft emotie.

 

Vrijwel alle organismen hebben licht nodig, ook de mens. Dat we het nodig hebben om te kunnen zien is duidelijk en de invloed van verlichting op het gezichtsvermogen is dan ook door en door onderzocht.
Dat licht ook de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, beïnvloedt is weliswaar al sinds de oudheid bekend, maar over hoe en volgens welke mechanismen komt er nog steeds veel kennis bij.
Omdat de moderne mens veel binnen verblijft in een omgeving met voornamelijk kunstlicht wordt de invloed van licht steeds belangrijker.

Terug